Line ID : 0863399940

แนะนำทัวร์ตะรุเตาราคาถูก

สไมล์ไทยทัวร์ เปิดให้จองแล้ว ทัวร์ตะรุเตา

3วัน 2คืน ราคา 8,900 บาท

เริ่มจากกทม.สอบถามโทร 089-0404783

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เปิดจองแล้ว ปีนี้โรงแรมเต็มเร็ว กรุ๊ปเหมารีบจอง

(โรงแรมดีมีคุณภาพ ช่วงนี้ใกล้เต็มหมดแล้ว เทศกาลเต็มเร็ว)

Add Line Smilethai

Line ID : 0863399940

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะราคาถูก รับจัดกรุ๊ปเหมา เพคเกจทัวร์ สัมมนาศึกษาดูงาน

ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ปี 2560 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ทีมงานมีโปรแกรมทัวร์หลากหลายและแพคเกจทัวร์ ราคาถูก ทีมงานมีความยินดีนำเสนอ แพคเกจทัวร์ แนะนำ ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใหม่ มาแนะนำทัวร์ตะรุเตาทัวร์ชำนาญเส้นทางภาคใต้แพคเกจทัวร์ตะรุเตาทุกโปรแกรมช่วงนี้มีโปรแกรมออกเดินทางจากกทม. ออกเดินทางทุกเสาร์กลับวันอาทิตย์โปรโมชั่นใหม่มาแรงกรุ๊ปเหมาลดพิเศษราคาตามงบประมาณทัวร์ตะรุเตาทัวร์ชำนาญทางพิเศษ
เส้นทางภาคใต้ ติดต่อไกด์ตะรุเตาโทร 089-0404783 ทัวร์ตะรุเตา ผู้นำการจัดทัวร์ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล พร้อมบริการรถตู้ให้เช่า และรถเช่าขับเอง

โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะเดินทางโดยเครื่องบิน เปิดจองแล้ว ช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินมีจำนวนจำกัด

ทัวร์หลีเป๊ะ โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ ลันเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เปิดให้จองแล้ว โทร 02-4290523, 086-3089035 ,089-0404783

LE220FD ทัวร์หลีเป๊ะ 3วัน2 คืน เที่ยวตะรุเตา เที่ยวเกาะไข่ เที่ยวทรายขาว เที่ยวเกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง ทัวร์หลีเป๊ะราคาถูก
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน
ราคา 12,900 บาท รับกรุ๊ปเหมา
วันที่ออกเดินทาง

ออกเดินทางปี 2560
เดือนพฤศจิกายน 3 - 5 พ.ย.
เดือนธันวาคม 2- 4 ธ.ค. , 9-11 ธ.ค. 30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 2561 ,31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2561


ออกเดินทางปี 2561
เดือนมกราคม 13 - 15 ม.ค. , 27 - 29 ม.ค.
เดือนกุมพาพันธ์ 16 - 18 ก.พ.
เดือนมีนาคม 1 - 3 มี.ค.
เดือนเมษายน 6 - 8 เม.ย. ,12 - 14 เม.ย. 13 - 15 เม.ย. 28-30 เม.ย.
เดือนพฤษภาคม 5 - 7 พ.ค.

จุดนัดพบคณะทัวร์
โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ
แนะนำให้สมาชิกที่เดินทางทุกท่าน
เตรียมบัตรประชาชน และพาสปอร์ต
(กรณีเดินทางต่างประเทศ)

LE120(รถบัส) หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 3วัน2คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 6,700 บาท
รับได้ 35 ท่าน

ออกเดินทางปี 2560
เดือนพฤศจิกายน 2 - 6 พ.ย.
เดือนธันวาคม1- 5 ธ.ค. , 8-12 ธ.ค. 29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2561 ,30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 2561


ออกเดินทางปี 2561
เดือนมกราคม 12 - 16 ม.ค. , 26 - 30 ม.ค.
เดือนกุมพาพันธ์ 15 - 19 ก.พ.
เดือนมีนาคม 28 ก.พ. - 4 มี.ค.
เดือนเมษายน 5 - 9 เม.ย. ,11 - 15 เม.ย., 12 - 16 เม.ย.
เดือนพฤษภาคม 27 เม.ย. - 1 พ.ค. , 4 - 8 พ.ค.



LE210 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 2วัน1คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 4 วัน
ราคา 7,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน


LE220 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 3วัน2คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 8,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน



LE230 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 4วัน3คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 6 วัน
ราคา 9,900 บาท
รับได้ 10 ท่าน



LE221 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง – น้ำตกวังสายทอง – ล่องแก่ง 3วัน2คืน นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 9,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน


LE231 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง - น้ำตกวังสายทอง – ล่องแก่ง 4วัน3คืน นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 6 วัน
ราคา 10,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน




 



LE110 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 2วัน1คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 4 วัน
ราคา 6,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน


LE120 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 3วัน2คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 7,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน


LE130 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 4วัน3คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 6 วัน
ราคา 8,900 บาท
รับได้ 35 ท่าน



LE121 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง – น้ำตกวังสายทอง – ล่องแก่ง 3วัน2คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 5 วัน
ราคา 8,500 บาท
รับได้ 35 ท่าน




LE131 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง - น้ำตกวังสายทอง – ล่องแก่ง 4วัน3คืน
นอน VARIN BEACH RESORT
จำนวนวัน 6 วัน
ราคา 9,500 บาท
รับได้ 10 ท่าน



LE210 หลีเป๊ะ - ตะรุเตา - เกาะไข่ - ทรายขาว - เกาะราวี- เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง 2วัน1คืน

วันแรก กรุงเทพ-สตูล
18.30 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบ
19.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบารา

วันสอง ปากบารา – ตะรุเตา – เกาะไข่ - หลีเป๊ะ
07.30 น. บริการอาหารเช้า ติ่มซำ ข้าวต้ม เค้กเมืองตรัง
10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น. นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ
12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล ชมวิถีความเป็นอยู่ชาวเล (เผ่าอุรักลาโว้ย) จากนั้นนำคณะเดินเล่น walking Street หลีเป๊ะ
17.30 น. นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าที่หาดซันเซ็ท
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หาดทรายขาว- เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า รีสอร์ท
08.00 น. นำท่านเดินลงเรือหางยาว เตรียมออกต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหาดพร้อมกับชมปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และโลกใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ที่ร่องน้ำจาบัง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ
13.00 น. จากนั้นนำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพอย่างจุใจ และเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
15.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพและเดินทางกลับกรุงเทพ
17.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็นคณะทัวร์จ่ายเอง
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
อัตรานี้รวม
- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 




แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน


 

 

Copyright ©

Sampran branch
98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
Tel:02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
02-8058800
Fax:02,8139227,02-4290554

 

   

Pattaya branch
583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
Tel:038-221498
Fax:038-221498

 

 

   

Aranyaprathet branch
214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
Tel:037-424954 
Fax:037-424954

 

 

       

 

Chongmek branch
409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

Tel:045-210725

 

 

   

 

Chiangrai branch
376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
Tel:053-791700
Fax:053-791700